• Titulinis
 • Naudinga
 • „Sirijus“: naujoje šviesoje

  Garantija

  1. Pardavėjas tam tikroms prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią garantiją, skaičiuojant nuo kiekvienos prekės pardavimo vartotojui datos, nurodytos pirkimo dokumente. Konkretus garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
  2. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamuose teisės aktuose.
  3. Pardavėjas pašalins defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, pardavėjas, savo nuožiūra prekes pakeis nemokamai, remontuos arba keis sugedusias dalis.
  4. Jei nenurodyta kitaip, garantija galioja tik nekomerciniam naudojimui ir tik Europoje.
  5. Ši garantija neturi įtakos teisės aktuose nustatytoms pirkėjo teisėms.

  Prekių gražinimas ir keitimas

  1. Pardavėjas įsipareigoja atsiradusį gamybos defektą pašalinti per 14-30 darbo dienų nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje. Išimtiniais atvejais, gamintojas pasilieka teisę pratęsti šį terminą.
  2. Kai grąžinama nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tais atvejais, kai pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai yra grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai prekė grįžta į pardavėjo sandėlį. Prekės grąžinimas ar keitimas yra nemokamas.
  3. Už prekės pristatymą pardavėjui moka pirkėjas.
  4. Pirkėjas turi teisę prašyti grąžinti pinigus tik tuo atveju, kai prekės negalima nei sutaisyti, nei pakeisti į analogišką.

  Garantija netaikoma

  • jei prekė naudota nesilaikant eksploatacijos sąlygų, numatytų prekės naudojimo ir montavimo instrukcijoje;
  • jei prekė yra mechaniškai pažeista ir toks pažeidimas nebuvo raštu užfiksuotas jos pardavimo metu;
  • jei gedimas atsirado dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tiekimo ar elektros tinklų sutrikimų, pastato elektros instaliacijos gedimų ir pan.;
  • jei prekė buvo naudota ne pagal paskirtį;
  • dylančioms ir susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, akumuliatoriai, laikikliai ir t.t.);
  • prekių pakuotei;
  • gedimams, kuriuos sukėlė į pakuotės ar prekės vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai, taip pat prekės korozija, oksidacija ir pan.;
  • jei gedimo priežastys yra stichinės nelaimės (žaibas, potvynis, gaisras ir t.t.) ar kiti netikėti įvykiai, dėl kurių prekės pardavėjas ar gamintojas negali būti laikomi atsakingais nei visiškai, nei iš dalies;
  • gedimams, atsiradusiems kartu su preke naudojant papildomas ar montavimo medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos;
  • jei atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
  • jei yra pažeisti ant prietaisų, prekių ar komponentų esantys lipdukai;
  • jei prekė po jos įsigijimo buvo ardyta ar kitaip paveikta;

  Paaiškėjus, kad gedimo nėra ar (ir) esant sąlygoms, kai netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu, gedimo nustatymu bei remontu, apmoka pirkėjas.
  Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas pirkėjas neatsiima prekės per 3 mėnesius, pardavėjas turi teisę prekių nebesaugoti ir jas utilizuoti.
  Atsiimant prekes, pirkėjas privalo patikrinti prekių kokybę bei būklę. Po prekės atsiėmimo, pretenzijos dėl kokybės (subraižymai, sulaužymai ir kitokio pobūdžio sugadinimai, atsiradę prekę transportuojant, surenkant, nešant ar dėl kitų galimų pirkėjo veiksmų po prekės priėmimo) nepriimamos.
  Iš fizinių asmenų priimant grąžinamas prekes, įsigytas už grynuosius pinigus, turi būti pildomas prekių grąžinimo aktas.
  Iš juridinių asmenų priimant grąžinamas prekes, pirktas už grynuosius pinigus ar pavedimu, pirkėjas išrašo debetinę sąskaitą-faktūrą, pardavėjas priima prekes ir parašu patvirtina priėmimo faktą. Pinigai grąžinami į nurodytą pirkėjo sąskaitą, sumokant pavedimu.

  Garantija galioja tik su pirkimo dokumentu

  Sugedus produktui, prašome kreiptis tel.: +370 37 310 771, arba adresu Energetikų g. 29, LT52485 Kaunas. Su savimi turėkite pirkimo dokumentą (pirkimo kvitą, PVM sąskaita faktūrą, lizingo sutartį ar kitą pirkimo dokumentą).

  Pasirinkite produktą

  SIRIJUS ecostart 15W SIRIJUS ecostart 18W SIRIJUS interio 11W A55 SIRIJUS interio 15W A60 SIRIJUS interio 15W Mini Globe SIRIJUS interio 24W Globe SIRIJUS ecoclassic 11W SIRIJUS ecoclassic 8W SIRIJUS ecoclassic 15W  SIRIJUS ecoclassic 15W SIRIJUS ecoclassic 20W SIRIJUS ecoclassic 20W NW SIRIJUS ecoclassic 24W SIRIJUS ecoclassic 40W SIRIJUS ecoclassic 60W SIRIJUS interio 3W C30 SIRIJUS interio 5W C30 SIRIJUS interio 3W C30L SIRIJUS interio 5W C30L SIRIJUS interio 5W C30S SIRIJUS interio 5W C30S SIRIJUS interio 3W G45 SIRIJUS interio 3W G45 SIRIJUS interio 5W G45  SIRIJUS interio 5W G45 SIRIJUS interio 5W G50 SIRIJUS interio 5W G50 SIRIJUS interio 5W G60 SIRIJUS interio 7W A60 SIRIJUS interio 10W A60 SIRIJUS interio 12W A60 SIRIJUS interio 2W G4 SIRIJUS interio 2.5W G9 SIRIJUS focus 3W GU10 SIRIJUS focus 3W GU10 CW SIRIJUS focus 5W GU10 SIRIJUS focus 5W GU10 NW SIRIJUS focus 5W MR16 SIRIJUS focus 7W GU10 SIRIJUS focus 7W GU10 NW SIRIJUS focus 5W COB SIRIJUS focus 7W COB SIRIJUS focus 4W R39 SIRIJUS focus 6W R50 SIRIJUS focus 8W R63 SIRIJUS interio 6W SIRIJUS interio 12W SIRIJUS interio 18W SIRIJUS interio 6W SIRIJUS interio 12W SIRIJUS interio 18W SIRIJUS interio 40W SIRIJUS interio 40W SIRIJUS interio pro 7W SIRIJUS interio pro 10W SIRIJUS interio pro 18W SIRIJUS interio pro 7W SIRIJUS interio pro 10W SIRIJUS interio pro 18W SIRIJUS interio pro 7W SIRIJUS interio pro 12W SIRIJUS interio pro 20W SIRIJUS interio pro 40W SIRIJUS interio pro 40W SIRIJUS interio pro 45W SIRIJUS interio pro 45W SIRIJUS interio pro 45W

  Pasirinkite produktą

  SIRIJUS ecostart 15W SIRIJUS ecostart 18W SIRIJUS interio 11W A55 SIRIJUS interio 15W A60 SIRIJUS interio 15W Mini Globe SIRIJUS interio 24W Globe SIRIJUS ecoclassic 11W SIRIJUS ecoclassic 8W SIRIJUS ecoclassic 15W  SIRIJUS ecoclassic 15W SIRIJUS ecoclassic 20W SIRIJUS ecoclassic 20W NW SIRIJUS ecoclassic 24W SIRIJUS ecoclassic 40W SIRIJUS ecoclassic 60W SIRIJUS interio 3W C30 SIRIJUS interio 5W C30 SIRIJUS interio 3W C30L SIRIJUS interio 5W C30L SIRIJUS interio 5W C30S SIRIJUS interio 5W C30S SIRIJUS interio 3W G45 SIRIJUS interio 3W G45 SIRIJUS interio 5W G45  SIRIJUS interio 5W G45 SIRIJUS interio 5W G50 SIRIJUS interio 5W G50 SIRIJUS interio 5W G60 SIRIJUS interio 7W A60 SIRIJUS interio 10W A60 SIRIJUS interio 12W A60 SIRIJUS interio 2W G4 SIRIJUS interio 2.5W G9 SIRIJUS focus 3W GU10 SIRIJUS focus 3W GU10 CW SIRIJUS focus 5W GU10 SIRIJUS focus 5W GU10 NW SIRIJUS focus 5W MR16 SIRIJUS focus 7W GU10 SIRIJUS focus 7W GU10 NW SIRIJUS focus 5W COB SIRIJUS focus 7W COB SIRIJUS focus 4W R39 SIRIJUS focus 6W R50 SIRIJUS focus 8W R63 SIRIJUS interio 6W SIRIJUS interio 12W SIRIJUS interio 18W SIRIJUS interio 6W SIRIJUS interio 12W SIRIJUS interio 18W SIRIJUS interio 40W SIRIJUS interio 40W SIRIJUS interio pro 7W SIRIJUS interio pro 10W SIRIJUS interio pro 18W SIRIJUS interio pro 7W SIRIJUS interio pro 10W SIRIJUS interio pro 18W SIRIJUS interio pro 7W SIRIJUS interio pro 12W SIRIJUS interio pro 20W SIRIJUS interio pro 40W SIRIJUS interio pro 40W SIRIJUS interio pro 45W SIRIJUS interio pro 45W SIRIJUS interio pro 45W